Poniedziałek 18.00 + Maria i Jan Szkółka, Franciszek i Józef Kałuża

 

Wtorek 7.00 + Aniela, Wincenty i Stanisław Pietrasik

 

Środa 18.00 + Rozalia i Józef Wierzba, ich rodzice, Stanisław i Agata, Stanisław i Magdalena oraz Julia

 

Czwartek 7.00 + Jan Wierzbic od brata z rodz.

 

Piątek 7.00 + Stanisław, Maria i Antoni Biela, ks. Jan, Maria i Józef

+ Izydor Skwarło – od Magdaleny i Kingi z rodz. z Nowego Sącza

+ Grzegorz Gucik – od szwagierki Doroty Macudy z rodz.

+ Józefa Wierzba – od Teresy Hudzik z rodz.

+ Józef Knapik – od sąsiadów Tomczyków

+ Władysława Lelito – od rodz. Nędza

+ Beata Wasser – od sąsiadów Wanatów, Kućmierzy, Mucha i Wróblewskich

+ Anna Pająk – od Czesławy i Stefana Bednarz z rodz. z Czernichowa

+ Władysława Parzymięso – od rodz. Bałys

+ Józefa Drabiec – od Teresy Hudzik z rodz.

18.00 + Florian Migas

 

Sobota 18.00 + Marta i Mieczysław Lelito, syn Jan, córka Zofia, wnuk Sławomir, Feliksa i Józef Kortoniuk

 

Niedziela 8.00 + Ferdynand Krzemień, rodzice Stanisław i Anna
10.30 + Jan i Antonina Malec, Antonina Żmuda
15.30 + Aniela i Władysław Lelito, córka Zofia w 25 rocz. śmierci, syn Stanisław, Janina i Józef Jamiłowscy i ich synowie