Kościół stanowi element Szlaku Architektury Drewnianej, prezentujący różnorodność architektoniczną budowli drewnianych w województwie małopolskim.

Remont dachu

W 2013 roku wykonano remont dachu kościoła, polegający na wymianie jego pokrycia (z blachy falistej ocynkowanej na gont drewniany). Dokonano również koniecznych wymian konstrukcji dachu. Remont objął również sygnaturkę. Założono nowe rynny i rury spustowe oraz nową instalację odgromową. Strop kościoła został ocieplony watą mineralną.

Prace remontowe przy dzwonnicy

(Fundacja Barka)

  • usunięto stare rynny oraz rury spustowe i zamontowano nowe,
  • oczyszczono i zaimpregnowano drewniane elementy elewacji,
  • oczyszczono i pomalowano podbicia okapów,
  • od strony wewnętrznej przybito boazerię w celu uszczelnienia szczelin pomiędzy pionowymi deskami,
  • zamontowano szczebelkowe okiennice.

Ogrodzenie

Dzięki ofiarności i pracy Parafian w roku 2011 udało się wykonać nowe ogrodzenie wokół kościoła. Na tę inwestycję otrzymaliśmy darowiznę 6.000 złotych od Południowego Koncernu Węglowego i 700 zł od Fundacji Janina z Libiąża.

Ołtarz główny

W roku 2011 rozpoczęły się prace przy rekonstrukcji i renowacji ołtarza głównego. Odnowiono figury św. Pawła i Piotra, dwie kolumny oraz ramę obrazu św. Józefa. Podczas prac przy odnowie ołtarza wykonane zostaną badania stratygraficzne malowideł ściennych. W roku 2013 zakończono rekonstrukcję i konserwację ołtarza głównego. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wsparł te prace dotacją 110 000 zł. Parafia otrzymała również dotację w wysokości 25 000 zł. z środków unijnych Unia Europejska w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju”.

Ołtarz boczny – prawy

W roku 2012 rozpoczęły się prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie ołtarza bocznego prawego z obrazami Serce Jezusa oraz Ukrzyżowanie. Od Marszałka Województwa Małopolskiego otrzymaliśmy do roku 2013 wsparcie w wysokości 50 000 zł., a w tym roku 2014 dotację 25 000 zł.

Ambona

W roku 2010 została odnowiona ambona. Prace konserwatorskie prowadziła firma MDC RENO Pani Moniki Domańskiej. Odnowa ambony kosztowała 40.000 złotych i została sfinansowana ze środków własnych parafii.

Ołtarz boczny

W roku 2011 firma konserwatorska MDC RENO Pani Moniki Domańskiej zrekonstruowała i odnowiła ołtarz boczny św. Anny Samotrzeć. Inwestycja kosztowała 80.000 złotych (30.000 złotych dotacji otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Małopolskiego, natomiast 50.000 złotych to wkład własny parafii).

Konfesjonał-fotel

Prezes wydawnictwa Biały Kruk pan Leszek Sosnowski sfinansował odnowę i konserwację XVIII-wiecznego konfesjonału-fotela.