Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213

 

Dziecko do chrztu mogą zgłosić rodzice (przynajmniej jedno z nich). Zgłaszając dziecko należy przedstawić:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki)
  • datę i miejsce ślubu
  • zaświadczenia chrzestnych z parafii zamieszkania o tym, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (jeśli chrzestni mieszkają poza parafią pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie)
  • pozwolenie na chrzest – jeśli miejsce zamieszkania dziecka znajduje się poza parafią pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie