Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601

Formalności małżeńskie

Drodzy narzeczeni!

Jeżeli planujecie zawarcie sakramentu małżeństwa w naszej parafii zachęcamy, aby kilka miesięcy wcześniej ustalić termin i godzinę ślubu. Najpóźniej 3 miesiące przed ślubem należy spisać tzw. protokół z rozmów kanoniczno-duszpasterskich, podczas którego potrzebne będą Wasze dowody osobiste i świadectwa chrztu. Pozostałe dokumenty będzie można donieść przed ślubem. 

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

  • Do ślubu konkordatowego – dokument z USC stwierdzający stan wolny i brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (w 3 egz.). Jest on ważny 6 miesięcy od daty wystawienia i musi obejmować datę ślubu.
  • Jeżeli będzie to tylko ślub kościelny – świadectwo zawartego wcześniej kontraktu cywilnego.
  • Metryki chrztu (jeśli był on udzielony poza tutejszą parafią) z adnotacją o bierzmowaniu. Są one ważne 6 miesięcy.
  • Dowody tożsamości.
  • Zaświadczenia o ukończonych naukach przedmałżeńskich (należy dostarczyć najpóźniej tydzień przed ślubem).
  • Indeks katechizacji lub świadectwo szkolne z ostatniej klasy nauki religii.
  • Jeżeli oboje narzeczeni są spoza Parafii, protokół przedmałżeński spisywany może być za pozwoleniem jednej z parafii narzeczonych.
  • Świadkowie ślubu mają być osobami pełnoletnimi. Do protokołu przedślubnego należy podać ich imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.

Po spisaniu protokołu narzeczeni kontaktują się z:

  • Panem kościelnym (p. Kościelny może również udekorować kościół)
  • Panem organistą