Poniedziałek 17.00 + Maria Wierzbic w 1 rocz. śmierci, mąż Józef, syn Janusz

 

Wtorek 7.00 + Maria Likus – od córki Małgorzaty

 

Środa 17.00 W 1 rocz. urodzin Juliana z podziękowaniem Panu Bogu za błogosławieństwo i wszelkie dary, z prośbą o dalsze Boże łaski i opiekę Matki Najświętszej dla niego i jego rodziców.

 

Czwartek 7.00 + Antoni Hajda – od siostrzeńca i siostrzenic

 

Piątek 7.00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa
17.00 + Stanisław, Maria i Antoni Biela, ks. Jan, ks. Józef

+ Jan Paliwoda – od sąsiadów Gołąbków i Władysławy Gucik

+ Tomasz Jamiłowski – od Kazimiera Sarny z rodz.

+ Antonina Wierzba – od rodz. Mederów i Klimczaków

+ Stanisław Kosowski – od rodz. z Oświęcimia

+ Wincenty Rosiek – od Joanny i Wincentego Pałków ze Starej Wsi

+ Stanisław Wierzba – od Urszuli i Ryszarda Bolek z Zagórza

+ Bolesław Gdowczyk – od sąsiadów Zofii i Stanisława Klimarów z rodz.

+ Bernadetta Szumniak – od Anny i Jerzego Koziarz z Jankowic

+ Jan Nędza – od Małgorzaty Jurczyk, Ryszarda i Danuty Ziajka, Janusza

Zborowskiego

+ Jan Szumniak – od chrześnicy Renaty z rodz.

+ Józefa Wierzba – od sąsiadów Mucha, Sowa, Kosowscy, Wróblewscy, Lelito,

Bartuś, Leśniak

+ Józefa Gwiżdż – od chrześnicy Barbary z rodz.

 

Sobota 17.00 + Krzysztof Szala w 1 rocz. śmierci o dar życia wiecznego

 

Niedziela 8.00 + Kazimierz Wierzbic, jego rodzice Józef i Maria
10.30 + Stefania Wierzbic – 20 rocz. śmierci, mąż Stanisław – 16 rocz. śmierci, ich rodzice i córka Bogusława
15.30 + Julia i Piotr Paliwoda, Jan Kosowski