Wspominając dzisiaj chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest dla nas wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Może po mszy św. zatrzymajmy się na moment przed chrzcielnicą w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą.

W przyszłą niedzielę o godz. 10.30 błogosławieństwo dzieci.

Bóg zapłać za porządki w kościele i ofiarę na kwiaty Dzielnicy Podlesie. Sprzątali: Marta Lelito, Sabina Rucka, Halina Jaros, Anita Jaros, Anna Pająk, Natalia Scherer.

W tym tygodniu troskę o kościół powierzam Dzielnicy Podbagnie. 

O porządki bardzo prosimy w sobotę od godz. 8.00.

 

Za ławkami do nabycia prasa katolicka.

 

 

 

Ks. Piotr Sobala

      Proboszcz