NIEDZIELA

 „Wszyscy mamy czuwać nad tym, aby w Polsce nie było już głodnych, nagich, bezdomnych.”

 

PONIEDZIAŁEK

„Trzeba przyłożyć rękę do pługa ojczystego i tak orać zagon polski, by nie zabrakło chleba dla nikogo, kto na tej ziemi otworzył swe oczy na słowo Boże.”

 

WTOREK

 „Łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej Polski.”

 

ŚRODA

 „Człowiek nie może pragnąć zupełnego wyzwolenia się ze znoju pracy, bo trud wyzwala z grzechu.”

 

CZWARTEK

 „Trzeba szanować każdy dar Boży, bo on jest darem ziemi rodzinnej, owocem pracy rodziców i błogosławieństwa Bożego.”

 

PIĄTEK

„Istnieje nie tylko obowiązek, ale i prawo pracy, bo praca nie tylko zaspokaja potrzeby człowieka, ale rozwija i kształtuje jego osobowość.”

 

SOBOTA

„Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać.”