„Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi

do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”

                                                     /J 14,6/

 

 

 

27 kwietnia 2021  godz. 7.00 – od żony

1 czerwca 2021  godz. 7.00 – od sąsiadów Lichotów z rodz.

29 czerwca 2021  godz. 7.00 – od córki Grażyny z mężem

12 lipca 2021  godz. 19.00 – od wnuczki Edyty z rodz.

5 sierpnia 2021  godz. 7.00 – od wnuka Michała z rodz.

7 września 2021  godz. 7.00 – od Wiesławy Piegzy z rodz.

7 października 2021  godz. 17.00 – od wnuka Piotra z rodz.

 

Msze św. zbiorowe godz. 7.00:

 

21 sierpnia 2020 – od rodz. Jurkowskich z Kęt

18 września 2020 – od rodz. Paczuskich, Piegzików i Agnieszki Gaczorek

16 października 2020 – od rodz. Jarczyków

20 listopada 2020 – od rodz. Nikliborc

18 grudnia 2020 – od rodz. z Bobrku

 

15 stycznia 2021 – od rodz. Kuchtów

19 lutego 2021 – od sąsiadki Marii Wierzbic z rodz.

19 marca 2021 – od Heleny Pająk i Teresy Drabiec z rodz.

16 kwietnia 2021 – od Janiny Paliwody z Zagórcza z rodz.

21 maja 2021 – od Rozalii Piegzik z rodz.

 

 

„To nieważne, gdzie złożycie moje ciało. Zupełnie się o to nie martwcie!  Tylko o jedno was proszę, żebyście – gdziekolwiek będziecie – wspominali mnie przed ołtarzem Pańskim.”  

/św. Monika, Wyznania, ks. IX/