(…)Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym, rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody i ugina potęgi(…)

W tych dniach Świątecznych Kościół prowadzi nas do pustego grobu Jezusa Chrystusa,
abyśmy usłyszeli niewiarygodne a jednak prawdziwe:
nie ma Go tutaj, zmartwychwstał!
W liturgii i sakramentach możemy spotkać żywego Zbawiciela.
Wszystkim rodzinom,
osobom samotnym, chorym i cierpiącym,
dzieciom oraz osobom doświadczonym wiekiem
życzę, aby spotkanie ze Zmartwychwstałym ożywiło naszą wiarę w Syna Bożego.
Niech Chrystus Zmartwychwstały wypełni nasze serca pokojem i wielkanocną radością, obdarzy zdrowiem i nadzieją na lepsze i spokojniejsze jutro.

ks. Piotr Sobala

proboszcz