Poniedziałek 18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, łaski, Opatrzność Bożą na dalsze lata dla Jubilatki w 80 rocz. urodzin i dla całej rodziny

 

Wtorek 7.00 + Janina Kosowska od siostry Józefy z rodz.

 

Środa 18.00 + Józefa i Stefan Paliwoda, Antonina i Józef Lelito

 

Czwartek 7.00 + Helena Pająk od syna Jana z żoną

 

Piątek 7.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Bożemu
18.00 + Stanisław, Maria i Antoni, ks. Jan,

+ Józef Knapik – od sąsiadów Kosowskich i Nędzkowskich

+ Władysława Lelito – od Stanisławy i Zbigniewa Bolek

+ Anna Pająk – od Danuty i Ryszarda Ziajków z rodz.

+ Władysława Parzymięso – od rodz. Pająków, Kaszubów i Bolków

+ Józefa Drabiec – od syna Józefa z rodz.

+ Renata Gregorczyk – od sąsiadek Malinowskich

+ Janina Kosowska – od sąsiadów Wierzbiców i sąsiadki Bogusławy Wierzbic

+ Helena Pająk – od rodz. Faronów z Chrzanowa

+ Stanisław Kosowski – od Kuby Cudak i Janiny Brzeźniak

 

Sobota 18.00 + Stanisława, Kazimierz Paczuscy, syn Kazimierz i ich rodzice

 

Niedziela 8.00 + Waleria Lelito w rocz. śmierci, mąż Ludwik, Florian Migas i ich rodzice
10.30 Podziękowanie Panu Bogu za zdrowie, z prośbą o błogosławieństwo, łaski dla Jubilatów, dzieci i wnuków
15.30 + Zenon Gucik w rocz. śmierci, jego rodzice Bronisław i Józefa Gucik