Poniedziałek 18.00 W rocznicę urodzin jako podziękowanie za wszelkie dobro otrzymane w życiu, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla dzieci, wnuków i prawnuczki

 

Wtorek 18.00 + Wincenty Rosiek od syna Leszka z rodz.

 

Środa 18.00 + Władysława, Józef i Józef syn Paliwoda oraz Mieczysław Wierzba

 

Czwartek 18.00 + Stanisław Wierzba w rocz. śmierci, żona Zofia i ich rodzice

 

Piątek 7.00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa
18.00 + Stanisław, Maria i Antoni Biela, ks. Jan,

+ Józefa Wierzba – od Jana Hudzika

+ Kazimiera Wierzbic – od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej rocznik 1957

+ Józefa Drabiec – od kuzynki Emilii Kosowskiej z rodz.

+ Michał Sobel – od Dorota i Stanisława Paliwoda

+ Władysława Kosowska – od rodz. Środa

+ Józefa Kosowska – od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Szkoły w Mętkowie

 

Sobota 18.00 + ks. Jan Osadziński w rocz. śmierci, jego rodzice Franciszek i Julia

 

Niedziela 8.00 + Eugeniusz Adamski w rocz. śmierci, jego rodzice Agata i Józef, Zofia Brzeźniak, mąż Józef, synowie Augustyn i Marian
10.30 Podziękowanie Panu Bogu i Matce Najświętszej za dotychczasową opiekę z prośbą o potrzebne dary łaski w życiu małżeńskim i rodzinnym.
15.30 W rocz. śmierci + Jakub Piegzik, żona Honorata, córki Zofia i Władysława, Józef Kurek, żona Aniela