Poniedziałek 18.00 Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla wnuka Leona w rocz. urodzin

 

Wtorek 18.00 + Antonina Wierzba od wnuczki Wioletty z Jarosławem

 

Środa 18.00 W 50 rocz. ślubu Stanisławy i Juliana i w 70 rocz. urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę Bożą i opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatów, dzieci i wnuków

 

Czwartek 18.00 + Janina i Józef Wierzbic, Maria i Władysław Pająk

 

Piątek 7.00 + Józefa Gwiżdż od brata Edwarda z rodz.
18.00 + Stanisław, Maria i Antoni Biela, ks. Jan,

+ Józefa Wierzba – od sąsiadów Boba

+ Kazimiera Wierzbic – od koleżanek z Fabloku Elżbiety, Bożeny i Krystyny

+ Józefa Drabiec i mąż Władysław – od rodz. Piegzów z Przeciszowa

+ Michał Sobel – od sąsiadów Olszowików, Urbanków, Kozłowskich

+ Władysława Kosowska – od rodz. Bieńków i Wierzbiców

+ Józefa Kosowska – od emerytek Zespołu Szkół w Mętkowie

+ Jan Wierzbic – od Józefa Drabca z rodz.

+ Ryszard Cygan – od Jana Kaszycy z rodz.

+ Izydor Skwarło od siostry Lucyny z Nowego Sącza z rodz.

 

Sobota 18.00 + Ludwik Ciszewski i jego rodzice Jan i Maria

 

Niedziela 8.00 W 1 rocz. urodzin Julii z prośbą o błogosławieństwo Boże dla niej, rodzeństwa i rodziców
10.30 + Ludwik Tarabuła, s. Janusz, Józef Tarabuła
15.30 Podziękowanie Panu Bogu za 40 lat małżeństwa Sabiny i Józefa z prośbą o dalsze błogosławieństwo, łaski, zdrowie  i opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatów, dzieci i wnuków