Poniedziałek 19.00 + Józefa Malik od wnuka Daniela i Marcina z rodzinami

 

Wtorek 7.00  

+ Józefa Szafran od Rozalii Piegzik z rodz.

 

 

Środa 19.00 Dziękczynna w rocz. urodzin za otrzymane łaski i dary Boże z prośbą o dalszą opatrzność Boża, błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej na każdy dzień dla Jubilatki i całej rodziny

 

Czwartek 7.00 + Kazimiera Wierzbic od kuzynki Haliny z rodz.

 

Piątek 7.00 + Stanisław, Maria i Antoni Biela, ks. Jan, ks. Stanisław, ks. Józef

+ Tomasz Jamiłowski – od Barbary i Marcina Lelito

+ Wincenty Rosiek – od Justyny Szulc i Eugeniusza Chowaniec

+ Stanisław Wierzba – od koleżanek i kolegów z pracy córki Jadwigi

+ Józefa Wierzba – od swatów Mazgaj z Babic

+ Władysława Kurek – od wnuka Adriana z synem

+ Kazimiera Wierzbic – od koleżanek z rocz. 1958

+ Józefa Drabiec – od sąsiadów Zborowskich

+ Michał Sobel – od Karoliny i Floriana Heine

+ Władysława Kosowska – od chrzestnej córki Urszuli z rodz.

19.00 + Wincenty Rosiek od brata Franciszka z żoną ze Starej Wsi

 

Sobota 19.00 + Jan Lelito i Lesław Karnas

 

Niedziela 8.00 W 75 rocznicę urodzin w podziękowaniu za opiekę Bożą z prośbą o łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatki, wnuków i prawnuka
10.30 + Marian i Zofia Makusiewicz
15.30 + Maria i Jan Kosowski, Waleria i Józef Pająk