Poniedziałek 19.00 + Maria Likus od córki Doroty

 

Wtorek 19.00  

+Maria i Stanisław Paliwoda

 

 

Środa 19.00 + Stanisław Wierzba – 1 trocz. śmierci

 

Czwartek 19.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, dary Ducha Św., opiekę Matki Najświętszej dla dzieci i rodziny

 

Piątek 7.00 + Marian Makusiewicz
19.00 + Stanisław, Maria i Antoni Biela, ks. Jan

+ Tomasz Jamiłowski – od Synal z Jankowic

+ Antonina Wierzba – od Bronisławy Kosowskiej, Jarosława i Anny Cichoń

+ Wincenty Rosiek – od Anny i Jana Wajda z rodz. ze Słopnic

+ Stanisław Wierzba – od Zofii Baran z rodz. z Libiąża

+ Bolesław Gdowczyk – od sąsiadów Ostrowskich

+ Jan Szumniak – od mieszkańców z ul. Św. Floriana

+ Józefa Wierzba – od kuzynki Stefanii z Żarek

+ Józefa Szafran – od rodz. Szumniaków

+ Tadeusz Wierzba – od sąsiadów Kaszyców, Paliwodów, Zofii Guguła i Pająków

+ Władysława Kurek – od sąsiadki Jaros z rodz.

+ Kazimiera Wierzbic – od rodz. Zdebik

+ Józefa Drabiec – od Kuśmierczyków i Sukienników

+ Michał Sobel – od Rafała i Grażyny Klimara

+ Władysława Kosowska – od wnuczki Marii z Dawidem

 

Sobota 19.00 + Krystyna i Stanisław Wróblewscy i ich rodzice

 

Niedziela 8.00 +Antonina i Władysław Nędza, Józefa i Tadeusz Bogacz i ich rodzice
10.30 + Julia Handzlik, Jan i Weronika Hodur, Piotr i Maria Wierzbic
15.30 + Janina Kosowska w rocz. śmierci, mąż Józef i ich rodzice Antonina i Józef, Julia i Wojciech