Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Ta radosna nowina od dwóch tysięcy lat obiega świat. Jest to najważniejsza prawda naszej wiary w Chrystusa. Napełnia nas ona ufnością, że skoro On zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. Potrzeba dziś każdemu z nas mocnej wiary i żywej nadziei, aby nie poddać się uśpieniu i znieczuleniu, by dostrzec w naszym życiu miłość Chrystusa.

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem odkrywania Bożej miłości. Niech na tym fundamencie zbudowana będzie nasza siła i odwaga do przeżywania codziennych radości i trudów.

Życzę radości poranka wielkanocnego, wielu wzruszeń przy radosnym śpiewie „Alleluja”, błogosławieństwa i łask od Zmartwychwstałego.