Poniedziałek 19.00 + Barbara Szafran od kuzynki Janiny Kosowskiej z mężem

 

Wtorek 7.00  

+ Władysława Parzymięso od brata Jana z żoną i rodziną

 

 

Środa 19.00 + Augustyn Środa od córki Jolanty z rodziną

 

Czwartek 18.00 Podziękowanie Panu Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa z prośbą o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne a także przebłaganie za wszelkie zniewagi Jezusa Eucharystycznego – intencja od Róż Różańcowych

 

Sobota 19.00 W intencji wszystkich parafian, dla zmarłych o chwałę nieba, dla nas o potrzebne dary łaski na drodze wiary.

 

Niedziela 8.00 Podziękowanie za dotychczasowe łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Mateusza w rocz. urodzin oraz dla całej rodziny
10.30 + Jan Paliwoda – 1 rocz. śmierci
15.30 + Jan Pająk, syn Julian, Jan Drabiec