Poniedziałek 17.00 + Andrzej Marchewka – 11 rocz. śmierci

 

Wtorek 7.00 + Jan Jurczyk w rocz. śmierci, bratowa Helena Jagusz, zmarli z rodz. Jagusz, Jurczyk, Klinke

 

Środa 17.00 + Józefa i Stefan Paliwoda, Maria i Władysław Olszowik

 

Czwartek 7.00 + Krystyna Stachura – 13 rocz. śmierci

 

Piątek 7.00 + Stanisław, Maria i Antoni Biela, ks. Jan, ks. Józef

+ Jan Paliwoda – od Jadwigi i Tadeusza Kusior i Elżbiety Fuczek

+ Tomasz Jamiłowski – od Jana Hudzika

+ Antonina Wierzba – od Wiesławy i Tadeusza Doległów

+ Wincenty Rosiek – od Pawła i Katarzyny Rosiek ze Starej Wsi

+ Stanisław Wierzba – od sąsiadów Wierzbów, Szczęśniaków, Bartusiów i Leśniaków

+ Bolesław Gdowczyk – od Cecylii Szala z rodz.

+ Jan Nędza – od Andrzeja i Haliny Wierzbic z Żarek

+ Jan Szumniak – od Zofii Pająk z Libiąża z rodz.

+ Józefa Wierzba – od sąsiadów Mazurków

+ Józefa Gwiżdż – od rodz. Nowakowskich

+ Józefa Szafran – od rodz. Sobel

+ Tadeusz Wierzba – od Czesławy Wierzba i rodz. Całus i Wierzba

17.00 + Janina Wierzbic w rocz. śmierci, mąż Józef, syn Krzysztof

 

Sobota 17.00  

 

Niedziela 8.00 + Jan, Kazimiera, Anna i Tadeusz Kasperczyk
10.30 + Zofia i Stefan
15.30