Poniedziałek 17.00 + Stanisław i Maria Nędza, synowie Kazimierz i Jan

 

Wtorek 7.00 + Franciszek Wierzba od Stanisławy Cudak i Joanny Brzeźniak

 

Środa 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w minionym roku z prośbą o błog. Boże, łaski, zdrowie w nadchodzącym 2023 roku dla całej rodziny

 

Czwartek 7.00 + Stefan Wierzbic od wnuka Adama z rodz.

 

Piątek  

7.00

+ Stanisław, Maria i Antoni Biela, Maria i Józef Żądło, ks. Jan, ks. Stanisław, ks. Józef, Wrona Helena, Władysław i Józef, Todos Jerzy, ks. Włodzimierz Kiwerski

+ Maria Wierzbic – od córki Kazimiery

+ Jan Paliwoda – od bratanka Janusza z rodz. z Jankowic

+ Tomasz Jamiłowski – od Klaudii i Michała Bogacz z dziećmi

+ Antonina Wierzba – od sąsiadów Przybyłowicz i Bisagów

+ Stanisław Kosowski – od rodz. Michałków

+ Wincenty Rosiek – od Jana i Krystyny Szafran

+ Stanisław Wierzba – od Kazimiery Ciszewskiej z rodz. z Żarek

+ Wiktor Wierzba – od Zofii Wierzba z Chrzanowa

+ Bolesław Gdowczyk – od sąsiadów Adamskich

+ Bernadetta Szumniak – od rodz. z Lubelskiego

+ Jan Nędza – od rodz. Nędza

+ Jan Szumniak – od rodz. Zaczyków i  Gucików z Żarek

17.00 Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego dla dzieci i całej rodziny

 

Sobota 24.00 Podziękowanie Panu Bogu za 70 lat życia i Jego codzienną opatrzność, z prośbą o dalsze łaski, błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej

 

Niedziela 8.00 + Wiktor Wierzba, ż. Józefa, ++ z rodz. Wierzbów
10.30 + Wiktor Wierzba od chrześniaka Mirosława Piegzika
15.30 + Józef Paliwoda w rocz. śm.