Poniedziałek 17.00 Dziękczynna za wszelkie Boże dary z prośbą o Boże łaski, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Maryi Stolicy Mądrości dla Adama w rocz. urodzin i całej rodziny

 

Wtorek 7.00 + Janusz Wierzbic od kuzyna Jana z żoną i dziećmi z Rozkochowa

 

Środa 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Elizy w rocz. urodzin i dla całej rodziny

 

Czwartek 7.00 + Bernadetta Szumniak od chrześnicy Michaliny Stec z córkami

 

Piątek 7.00 + Robert Łącki od kuzyna Stanisława Średniawskiego z żoną
17.00 + Stanisław, Maria i Antoni Biela, ks. Jan, Wrona Helena, Władysław i Józef

+ Maria Wierzbic – od przyjaciół córki z Piwnicznej

+ Jan Paliwoda – od bratowej Józefy z Płazy

+ Tomasz Jamiłowski – od kuzynki Elżbiety Kwarciak z mężem

+ Antonina Wierzba – od Katarzyny i Stanisławy Parzymięso z mężami

+ Stanisław Kosowski – od rodz. Oszczygieł i Grabowskich z Chrzanowa

+ Wincenty Rosiek – od Krystyny Nędza z rodz. z Żarek

+ Stanisław Wierzba – od Mateusza Jamiłowskiego i Anny Kwiatkowskiej z rodz.

+ Wiktor Wierzba – od Rozalii Piegzik

+ Bolesław Gdowczyk – od sąsiadów Wierzbiców i Pająków

+ Bernadetta Szumniak – od Stefanii Kosowskiej

+ Paulina Stachura

+ Jan Nędza – od Józefa Jarczyka

+ Jan Szumniak – od Haliny Sędzielarz

 

Sobota 17.00 + Władysław i Zofia Wierzbowie

 

Niedziela 8.00  
10.30 + Jan i Marianna Wałęga
15.30 + Czesława, Zdzisław, Józef, Andrzej Klimek, Bożena i Stanisław Wypiorczyk