Poniedziałek 19.00 + Marcin Tatar od siostry Katarzyny z rodz.

 

Wtorek 7.00 + Jan Paczuski od brata Henryka z rodz.

 

Środa 19.00 + Zdzisław Dębecki, syn Michał – intencja od Kazimiery

 

Czwartek 7.00 + Stanisław Wierzba od Grażyny Wierzbic z rodz.

 

Piątek 7.00 + Beata Chromik
19.00 + Stanisław, Maria i Antoni, ks. Jan,

+ Jerzy Fuczek – od Pająków, Kaszubów i Bolków

+ Barbara Scherer – od rodz. Szumniaków

+ Maria Wierzbic – od rodz. Sikora

+ Jan Paliwoda – od Bartosza z żoną Angeliką

+ Tomasz Jamiłowski – od Urszuli i Rafała Łopata

+ Antonina Wierzba – od prawnuków Natalii z rodz., Adriana i Kasi

+ Stanisław Kosowski – od rodz. Gdowczyków

+ Józefa Malik – od Michaliny Stec z córkami

+ Wincenty Rosiek – od Stanisława Środy i pracowników firmy STAN-DACH

+ Stanisław Wierzba – od Barbary i Edwarda Dzięgielewskich z rodz.

+ Wiktor Wierzba – od rodz. Szymoników z Przeciszowa

+ Stanisława Cudak – od koleżanek ze Szkółki Leśnej

+ Jan Szymonik – od córki Lucyny z rodz.

+ Janusz Wierzbic – od siostry

+ Wioletta Rymarczyk – od wujka Edwarda z rodz.

 

Sobota 19.00 Dziękczynna w 25 rocz. ślubu z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatów i rodziny

 

Niedziela 8.00 + Janina i Józef Wierzbic, Maria i Władysław Pająk
10.30 + Jan Patyk i jego rodzice, Władysława i Jan Glistak
15.30 Podziękowanie Panu Bogu za wszelkie łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i daru Ducha Św. dla Michała w 18 rocz. urodzin