Poniedziałek 19.00 + Franciszek Wierzba od córki Józefy z rodz. żona Janina

 

Wtorek 7.00  

+ Norbert Mazelanik od wnuka Adriana z żoną

 

 

 

Środa 19.00 + Piotr Kosowski od siostry z rodz.

 

Czwartek 7.00 + Kazimierz Szymonik od wnuczki Pauliny z mężem i dziećmi

 

Piątek 7.00 Wynagradzająca NSPJ
19.00 + Stanisław, Maria i Antoni, Maria i Józef, ks. Jan

+ Bogusław Wierzbic – od rodz. Leśniaków

+ Jerzy Fuczek – od koleżanek i kolegów syna Stanisława z rocznika

+ Barbara Scherer – od kuzynki Gabrieli z rodz.

+ Stanisław Martyniak – od Grażyny i Marka Podmokłych z Trzemeśni

+ Władysława Parzymięso – od sąsiadów Martyniaków

+ Maria Wierzbic – od rodz. Osadzińskich

+ Jan Paliwoda – od Józefa i Ireny Likus z Zagórza

+ Tomasz Jamiłowski – od sąsiadów Dzedzyków, Piórkowskich i Paliwodów

+ Antonina Wierzba – od wnuka Jarosława z żoną

+ Stanisław Kosowski – od rodz. Niemczyk

+ Józefa Malik – od sąsiadów Kałużów

+ Wincenty Rosiek – od sąsiadów Gał z rodz.

+ Stanisław Wierzba – od teściów Mazgajów z Babic

+ Zbigniew Michniak – od Damiana Jurczyka z żoną

+ Wiktor Wierzba – od sąsiadki Antoniny Dębeckiej

+ Stanisława Cudak – od kolegów i koleżanek syna Stanisława z firmy FILEX

+ Jan Szymonik – od Marii Matusiak z rodz.

+ Janusz Wierzbic

 

Sobota 19.00 + Jan i Natalia Berny

 

Niedziela 8.00 + Magdalena i Władysław Jaros
10.30 + Franciszek i jego rodzice Antonina i Stanisław, Lucyna, Antonina i Józef, Józefa i Augustyn, Józef i Janina
15.30 + Beata Chromik