Poniedziałek 19.00 + Norbert Mazelanik od syna Eugeniusza

 

Wtorek 7.00 + Stanisław Ziajka od Tomasza Ziajki z rodz.

 

Środa 19.00 + Helena Mędyk od córki Mirosławy z mężem

 

Czwartek 7.00 + Marcin Tatar od sąsiadów Jurczyków

 

Piątek 7.00 + Stanisław, Maria i Antoni Biela, ks. Jan,

+ Zofia Kosowska – od Haliny Lelito, rodz. Dybów i Olszewskich

+ Bogusław Wierzbic – od kuzyna Jana Hudzika

+ Jerzy Fuczek – od Klubu Seniora z Olszyn

+ Stanisław Jurczyk – od koleżanek i kolegów córki Agnieszki ze Szkoły Podstawowej

+ Barbara Scherer – od Kingi Szewczyk z mężem i synem

+ Piotr Kosowski – od Mariana Malika z rodz.

+ Stanisław Martyniak – od cioci Krystyny z Drogini

+ Stanisław Pająk – od znajomych z Libiąża i Babic

+ Helena Mędyk – od rodz. Włodarczyków i Szafranowiczów

+ Stefan Wierzbic – od rodziny Janda

+ Robert Łącki – od koleżanek i kolegów z oddziału WLA-P KWK PIAST

+ Janusz Wierzbic – od kolegów z Sanatorium z Ustronia

+ Władysława Parzymięso – od Anny Horawa

+ Augustyn Środa – od sąsiadów Pająków

+ Maria Wierzbic – od koleżanki dr Krystyny Rudka z Muszyny

+ Jan Paliwoda – od rodz. Pająków i Jana Nędzy

+ Tomasz Jamiłowski – od Marka Wierzby z rodz.

+ Antonina Wierzba – od rodz. Boroniów z Libiąża

+ Maria Likus – od Łukasza z rodz.

+ Stanisław Kosowski – od rodz. Paliwoda i Irla

+ Józefa Malik – od Stanisławy Paliwoda z Żarek

+ Julia Kłos – od koleżanek z Mętkowa

+ Wincenty Rosiek – od Marka i Andy Rosiek

19.00 + Janina i Józef Koziarz i ich rodzice, Józefa i Józef Piwowarczyk i ich rodzice, Józefa Kuźniarska

 

Sobota 19.00 Dziękczynna za wszelkie Boże dary z prośbą o dalsze błogosławieństwo, łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla rodziny

 

Niedziela 8.00 + Marcin i Antonina Kosowscy, córki Krystyna i Władysława
10.30 Za zmarłych z rodziny
15.30 + Jan Guguła, Stefania i Edward Cygan, Anna i Józef Cygan, Emilia i Józef Wasser