Poniedziałek 19.00 + Stefan Wierzbic od córki Wiesławy z mężem

 

Wtorek 7.00 + Maria Brzeźniak od siostry Józefy

 

Środa   19.00 + Maria i Stanisław i ich rodzice

 

Czwartek 8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
10.30 Podziękowanie Panu Bogu za dar Eucharystii i uwielbienie Pana Jezusa za Jego obecność w Najświętszej Hostii – od Róż Różańcowych
15.30  

 

Piątek 7.00 + Anna Hajda od bratowej Marii z rodz.
19.00 + Stanisław, Maria i Antoni Biela, ks. Jan, ks. Mirosław Mężyński

+ Zofia Kosowska – od właścicieli i pracowników sklepu spożywczego Na Przystanku

+ Bogusław Wierzbic – od Tomasza Jamiłowskiego i Stanisława Jamiłowskiego z

rodziną

+ Jerzy Fuczek – od Wiesławy i Kazimierza Lelito

+ Barbara Scherer – od Barbary i Piotra Scherer z rodz.

+ Piotr Kosowski – od Janiny i Józefa Smółkowskich i Józefy Drzymała

+ Stanisław Martyniak – od Pawła i Moniki Wójcik z rodz.

+ Stanisław Pająk – od Franciszka i Eugenii Pasternak z Osielca

+ Helena Mędyk – od bratowej Wandy

+ Robert Łącki – od rodz. Smółkowicz

+ Janusz Wierzbic – od kolegów z pracy z Fabloku

+ Władysława Parzymięso – od matki chrzestnej i Tomasza Chmury z rodz.

+ Augustyn Środa – od

+ Maria Wierzbic – od koleżanek córki ze Szpitala Jana Pawła II w Krakowie

+ Jan Paliwoda – od chrześnicy Jolanty Mazurek z rodziną

+ Tomasz Jamiłowski – od Longiny Lelito i Barbary Hołyst

+ Antonina Wierzba – od Kamili i Tomasza Jurczyk

+ Maria Likus – od Dominiki z rodz.

+ Stanisław Kosowski – od sąsiada Mariana Ryba z  rodz.

+ Józefa Malik – od Marioli i Zbigniewa Paliwoda z rodz. z Żarek

+ Julia Kłos – od Zofii Tarabuła z rodz.

+ Wincenty Rosiek – od chrześniaka Rafała z rodz.

+ Zofia Ostrowska w 2 rocz. śmierci

 

Sobota 19.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo i Boże dary dla Kamili w 18 rocz. urodzin

 

Niedziela 8.00 + Józef Pajdzik w 5 rocz. śmierci, Jan Leśniak, Antonina i Józef Lelito
10.30 + Krystyna Wróblewska w 21 rocz. śmierci, mąż Stanisław i ich rodzice
15.30 + Janina Kosowska w 11 rocz. śmierci, mąż Józef i ich rodzice, Antonina i Józef, Julia i Wojciech