Poniedziałek 19.00 1/ + Jan Krzysztof Wierzbic w 2 rocz. śmierci i jego rodzice Józef i Janina

2/ W intencji Strażaków

 

Wtorek 8.00 Maryi Królowej Polski w hołdzie dziękczynienia z prośbą o pokój
10.30 + Anna Wierzbic w rocz. śmierci, syn Maksymilian, Maria i Władysław Olszowik
15.30 + Stanisław Martyniak w 1 rocz. śmierci

 

Środa 19.00 + Florian Migas w rocz. śmierci i jego rodzice Franciszek i Rozalia

 

Czwartek 7.00 + Stanisław Martyniak od syna Łukasza

 

Piątek 7.00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa
19.00 + Stanisław, Maria i Antoni, ks. Stanisław, Stanisław Sala

+ Jan Drabiec – od Szalów i Kosowskich

+ Zofia Kosowska – od sąsiadów Kosowskich i Wanatów

+ Bogusław Wierzbic – od Stanisława Wierzby z rodz.

+ Jerzy Fuczek – od Marioli i Roberta Gucików

+ Stanisław Jurczyk – od swatowej Stanisławy Adamskiej z Olszyn

+ Barbara Scherer – od rodz. Paliwodów i Irlów

+ Stanisław Wanat – od sąsiadów Jamiłowskich i Grabowskich

+ Piotr Kosowski – od kuzynostwa Magdaleny i Szymona z rodzinami

+ Stanisław Martyniak – od rodz. Sojków z Zagórza

+ Stanisław Pająk – od kuzynki Liszewskiej z rodz.

+ Helena Mędyk – od rodz. Olszowików i Urbanków

+ Stefan Wierzbic – od Tomasza Jamiłowskiego

+ Robert Łącki – od sąsiada Mirosława Ziajki z rodz.

+ Janusz Wierzbic – od Janiny Paliwoda i rodz. Zmarzłych, Pająków i Paliwodów

+ Jacek Jamiłowski – od rodz. Ptaszkiewiczów i Zawadów

+ Władysława Parzymięso – od kuzyna Henryka z Gorzowa z rodz.

+ Augustyn Środa – od Józefy Środy i żony Małgorzaty

+ Maria Wierzbic – od przyjaciół z pracy córki z Oświęcimia

+ Jan Krzysztof Wierzbic – od rodz. Kosowskich i Sarnów

+ Sławomir Paliwoda – od rodz. Szumniaków i Sędzielarzów

+ Antoni Hajda – od bratowej Władysławy

+ Jan Paliwoda – od sąsiadów Janda i Cygan

+ Tomasz Jamiłowski – od kolegów Marka, Krzysztofa, Leszka

+ Antonina Wierzba – od rodz. Całus i Bartula

+ Maria Likus – od Małgorzaty Jurczyk, Agnieszki Adamskiej, Anny Grzybek

+ Stanisław Kosowski – pracowników kolegów i koleżanek córki Jolanty z Urzędu Miejskiego w Chrzanowie

+ Józefa Malik – od rodz. Adamczyków

+ Julia Kłos – od II Róży Żywego Różańca

 

Sobota 19.00 + Zofia i Stanisław Kosowscy

 

Niedziela 8.00 + Stanisław Wanat
10.30 Dziękczynna w 1 rocz. urodzin Brajana z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
15.30 Dziękczynna za wszelkie Boże dary w rocz. urodzin z prośbą o dalsze błogosławieństwo, łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej