Poniedziałek 19.00 + Wiesław Paliwoda – od brata Władysława z rodz.

 

Wtorek 7.00 + Bogusław Wierzbic – od sąsiadów Kazimiery, Marcina i Karoliny Paliwoda

 

Środa 19.00 + Zuzanna Sułkowska i rodzice, Maria i Leon Kosowski

 

Czwartek 7.00 + Jan Drabiec – od Józefy i Jana Paliwodów

 

Piątek 7.00 + Andrzej Klimek – od siostrzeńca Mateusza z żoną Anną
19.00 + Sławomir Cudak, Lucyna, Izydor Brzeźniak, Maria i Stanisław Brzeźniak i ich rodzice

 

Sobota 19.00 + Rozalia i Andrzej Głogowscy

 

Niedziela 8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
10.30 + Stefan Lelito
15.30 + Czesław i Maria Mędyk, syn Czesław