Poniedziałek 17.00 + Jan Kosowski od rodz. Bieńków

 

Wtorek 17.00 + Jan Kozak – 8 rocz. śmierci i jego rodzice

 

Środa 17.00 + Józef Sędzielarz – 15 rocz. śmierci

 

Czwartek 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św. dla dzieci i wnuków

 

Piątek 7.00 Zbiorowa za zmarłych

+ Ignacy Roman, Stanisława Rączkiewicz, Józefa Habrzyk, Wiesław Targosz

+ Stanisław, Maria i Antoni

+ Jadwiga Sikora od Adriana Likus z rodz.

+ Andrzej Warmuz – od sąsiada Mirosława Ziajki z rodz.

+ Stanisław Wanat od Ewy i Tomasza Kosowskich z Żarek

+ Marianna Wałęga od bratowej Celiny z rodz.

+ Tadeusz Paliwoda – od kuzynki z Zagórza z rodz.

+ Cecylia Kosowska – od kuzynki Marii Kosowskiej z rodz.

+ Sławomir Paliwoda – od rodz. Drabców i Kosowskich z Żarek

+ Jacek Jamiłowski – od pracowników Urzędu Miejskiego w Libiążu

+ Zofia Jaworek – od rodz. Baluś z Austrii

+ Andrzej Klimek – od Anny Klimara i rodz. Środa

+ Jan Wierzbic – int. od kuzyna Jerzego z rodz.

+ Władysława Mazelanik – od brata Augustyna z rodz.

+ Zofia Olszewska – od teścia z rodz.

+ Roman Szumniak – od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej

+ Jan Drabiec – od pracowników Szkoły Podstawowej w Balinie

+ Franciszek Nędza – od rodz. Jarczyków

+ Bogusław Wierzbic – od rodz. Rożnowskich i Mamiców z Balina

+ Janina Ziajka – od rodz. Lichotów i Ryttów

+ Stanisław Olszowik – od pracowników Maflow zmiana C

+ Stanisław Horawa

+ Krzysztof Hajda – od kolegi Janusza Wierzbic z rodz.

+ Jan Kotulski – od sąsiadów z ul. Piaszczystej

17.00 + Janina Wierzba i jej rodzice Maria i Franciszek Pająk

 

Sobota 17.00 + Stanisław, Magdalena Kurek, córka Józefa i Jan Szkółka oraz Władysław Szala

 

Niedziela 8.00 + Zofia Jaworek – int. od męża
10.30 + Antonina i Szczepan Kosowscy, córka Maria i syn Tadeusz
15.30 O błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny