„Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi

do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”

                                                     /J 14,6/

 

05. 01. 2021 godz. 7.00 – od męża

01. 02. 2021 godz. 17.00 – od syna Marka

04. 03. 2021 godz. 7.00 – od syna Krzysztofa z żoną

07. 04. 2021 godz. 19.00 – od wnuczki Kamili

06. 05. 2021 godz. 7.00 – od siostry Krystyny z mężem

04. 06. 2021 godz. 19.00 – od swatowej Chomentowskiej z rodz. z Żarek

01. 07. 2021 godz. 7.00 – od siostrzeńca Mariusza z rodz.

03. 08. 2021 godz. 7.00 – od siostrzeńca Seweryna z Anią

 

 

Msze św. zbiorowe:

21. 08. 2020 – od Maciejewskich z rodz. z Mętkowa
18. 09. 2020 – od Jacka Paliwody z rodz.
16. 10. 2020 – od rodz. Lichotów i Ryttów
20. 11. 2020 – od Paczuskich i sąsiadki Piegzikowej
18. 12. 2020 – od szwagierki Józefy z rodz.

 

15. 02. 2021 – od siostry Marii i Stanisława

19. 02. 2021 – od Ireneusza Marka z rodz.

19. 03. 2021 – od Zbigniewa Opary i Grażyny Miarka z rodz.

16. 04. 2021 – od szwagierki Marii

21. 05. 2021 – od rodz. Janda

18. 06. 2021 – od znajomych Mozgałów z rodz. z Babic

16. 07. 2021 – od sąsiadek: Antoniny Dębeckiej, Wiesłąwy Piegza, Janiny Kosowskiej, Stanisłąwy

Szumniak, Józefy Domagała, Bożeny Grabowskiej, Joanny Mucha, Celiny Szala,

Edyty Madejczyk

22. 08. 2021 – od Maciejewskich z rodz. z Mętkowa

7 stycznia 2022 – od Józefy i Stanisława Szali z rodz.

14 stycznia 2022 – od Marii Lichotowej z synami

21 stycznia 2022 – od kuzyna Józefa Piegzik z rodz.

28 stycznia 2022 – od rodz. Nędza

4 lutego 2022 – od kuzynki Cyganowej z rodz.

 

„To nieważne, gdzie złożycie moje ciało. Zupełnie się o to nie martwcie!  Tylko o jedno was proszę, żebyście – gdziekolwiek będziecie – wspominali mnie przed ołtarzem Pańskim.”  

/św. Monika, Wyznania, ks. IX/