Poniedziałek 19.00 + Józef Kotulski – od sąsiadów Lelitów i Wierzbów

 

Wtorek 7.00 + Andrzej Warmuz od Agnieszki z rodz.

 

Środa 19.00 + Jan Kosowski od siostrzeńca Zygmunta

 

Czwartek 7.00 + Jan i Maria oraz rodz. Hajdów

 

Piątek 7.00 + Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Bożemu
19.00  

 

Sobota 19.00 10 rocz. ślubu Anny i Artura, dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla nich i ich dzieci

 

Niedziela 8.00 + Jan i Maria Lech, ich rodzice i syn Józef
10.30 50 rocz. ślubu Aleksandra i Władysławy, dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą dalsze błogosławieństwo oraz w 17 rocz. ślubu Moniki i Dariusza
15.30