Żegnamy zmarłego w dniu 18 sierpnia 2020r. Juliana Wiatraka, znanego nam Mętkowianom jako „Nasz Pan Organista”. Rozpoczął On swoją pracę w naszej parafii już na etapie jej tworzenia gdy Msze Św. odprawiane były w kaplicy. Przez kolejne 37 lat towarzyszył mieszkańcom Mętkowa w Kościele podczas niedzielnych Mszy św., Świąt, chrztòw, ślubów czy pogrzebów. Pracował z czterema kolejnymi proboszczami. Zapamiętamy nie tylko muzykę i głos Naszego Pana Organisty ale Jego jako osobę bardzo uczynną, towarzyską i wesołą. Przez te wszystkie lata zawiązał wiele przyjaźni w Mętkowie, tym mocniej odczujemy jego odejście, przyszedł jednak czas by grał i śpiewał na chwałę Boga w niebiańskim chórze. Pogrzeb ś.p. Juliana Wiatraka odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020r o godzinie 15.00 w Kościele Parafialnym w Babicach. Autor tekstu: Pani Zofia Kosowska