Poniedziałek

19.00 + Rozalia i Józef Wierzba i ich rodzice, Czesław i Zofia Bogacz

Wtorek

7.00 Dziękczynna w 50 rocznicę urodzin Anny z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie na dalsze lata dla niej i jej rodziny

Środa

19.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie i dary Ducha Św. dla dzieci i wnuków

Czwartek

8.00 W 30 rocz. ślubu dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i łaski dla Jubilatów i całej rodziny
10.30 + Józefa Skwarło – 1 rocz. śmierci
15.30 + Janina i Józef Kosowscy i ich rodzice

Piątek

7.00 + Jadwiga Sikora – od siostrzeńca Dawida z rodz.
19.00 Dziękczynna za przeżyte lata w małżeństwie z prośbą o dalszą opiekę Bożą i o zdrowie dla Tadeusza i Władysławy

Sobota

19.00 + Krystyna i Stanisław Wróblewscy i ich rodzice

Niedziela

8.00 + Jan Gucik, Bronisława i Cyryl Bisaga i ich rodzice
10.30
15.30