Poniedziałek

17.00 ++ Kapłani pracujący w naszej parafii ks. Franciszek Skupień, ks. Stanisław Konieczny, ks. Piotr Samolej, ks. Włodzimierz Kiwerski

Wtorek 7.00 + Marta, Marian Pająk i syn Jan

Środa

17.00

Czwartek

7.00 + Józef Piwowarczyk, żona Józefa, Józef Koziarz, ż. Janina, Aniela, Józefa i Adam Kuźniarscy

Piątek

7.00

+ Stanisława Cieciak, Ignacy Roman, Józefa Habrzyk, Stanisław Stopa
+ Zofia Wierzbic
+ Jadwiga Sikora od rodz. Witek z Karniowic
+ Jarosław Kosowski – od kolegów i koleżanek z rocznika 1976
+ Andrzej Warmuz – od siostry Elżbiety z mężem i rodziną
+ Stanisław Wanat od Krystyny Wanat z synem Stanisłąwem
+ Marianna Wałęga od Ilony i Jacka Motyczko
+ Tadeusz Paliwoda – od sąsiadów z Libiąża
+ Cecylia Kosowska – od kuzyna Jana Jarskiego z rodziną
+ Stanisława Wierzba – od pracowników firmy Valeo Trzebinia
+ Sławomir Paliwoda – int. od koleżanek i kolegów z klasy córki Adrianny

17.00 + Rozalia, Józef Wierzba, Agata i Stanisław Pająk, Magdalena, Julia i Stanisław Wierzba

Sobota

17.00 + Michał Dębecki w rocz. śmierci, Maria i Jan Dudka oraz ich rodzice

Niedziela

8.00 + Józef i Zofia Osadzińscy
10.30 W int. Huberta w 18 rocz. urodzin, dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże dla niego i rodziny
15.30 + Jan, Kazimiera, Anna i Tadeusz Kasperczyk